Khác biệt giữa các bản “Luật Hướng đạo”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Luật Hướng đạo Việt Nam==
;Luật [[Hướng đạo Việt Nam]] hiện tại ở hải ngoại <ref>{{chú thích web | url = https://hdtuhdvn.com/p296/oath-laws| title = 10 Điều Luật Hướng Đạo Việt Nam | publisher = HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM | accessdate = ngày 19 tháng 8 năm 2021}}</ref>
{{Thiếu nguồn gốc (đề mục)}}
;Luật [[Hướng đạo Việt Nam]] hiện tại ở hải ngoại
 
#Hướng đạo sinh trọng danh dự.