Khác biệt giữa các bản “Luật Hướng đạo”

{|
| style="vertical-align: top;"| 1.
|'''VINH DỰ CỦA HƯỚNG ĐẠO SINH PHẢI ĐƯỢC TÍN NHIỆM'''. Nếu một hướng đạo sinh nói "Trên danh dự của tôi nó là như vậy," thì có nghĩa là như vậy, giống như bạn ấy đã thực hiện một lời tuyên hứa trân trọng nhất. Tuơng tự thế, nếu một hunh trưởng hướng đạo nói với một hướng đạo sinh, "Tôi tin vào vinh dự của em để làm việc này," thì hướng đạo sinh đó sẽ bắt buộc thực hiện mệnh lệnh đó tốt nhất theo khả năng của mình, và không để bất cứ gì ngăn cản bạn ấy làm việc đó. Nếu một hướng đạo sinh phá vở vinh dự của mình bằng cách nói dối, hay bằng cách không thực hiện đúng mệnh lệnh khi được tin tưởng trên danh dự để làm việc đó thì bạn ấy sẽ chấmkhông dứtcòn làm một hướng đạo sinh, và phải trao trả lại phù hiệu hướng đạo của mình và không bao giờ được phép mang nó lại---bạn ấy mất cả cuộc đời của mình.
|-
| style="vertical-align: top;"| 2.
|-
| style="vertical-align: top;"| 3.
|'''BỔN PHẬN CỦA HƯỚNG ĐẠO SINH LÀ HỮU ÍCH VÀ GIÚP ĐỞ NGƯỜI KHÁC.''' And hebạn isấy tophải dolàm hisbổn dutyphận beforecủa anythingmình else,trước evenmọi thoughthứ khác, hethậm giveschí upbỏ hisqua ownthú pleasurevui, orsự comfortthoải mái, orhay sự an nguy của riêng mình safetyđể tolàm dođiều itđó. WhenKhi ingặp difficultykhó tokhăn knownhận whichdạng ofmột twotrong thingshai tođiều do,phải helàm mustthì askbạn himselfấy phải tự hỏi chính mình, "WhichCái isnào my dutybổn phận của tôi?" thatcó nghĩa is, "Whichcái isnào besttốt fornhất othercho peoplemọi người khác?"---and dosẽ thatlàm onecái đó. HeBạn mustấy Bephải PreparedSắp atsẳn anyvào timebất tocứ savethời life,điểm nào để cứu mạng hay orgiúp tođở helpngười injuredbị personsthương. And ''hebạn mustấy dophải alàm goodmột turnviệc thiện'' to somebody everymỗi dayngày.
|-
| style="vertical-align: top;"| 4.
|'''HƯỚNG ĐẠO SINH LÀ BẠN VỚI MỌI NGƯỜI, VÀ LÀ ANH EM VỚI MỌI HƯỚNG ĐAO SINH KHÁC, KHÔNG PHÂN BIỆT TẦNG LỚP XÃ HỘI CỦA NGƯỜI KHÁC.''' IfNếu amột scouthướng meetsđạo anothersinh scout,gặp evenmột thoughhướng ađạo strangersinh to himkhác, he must speak to him, and help himthậm inchí anymột wayngười thatlạ hevới canmình, eitherbạn toấy carryphải outnói thechuyện dutyvới hengười isđó, then doing,giúp orđở byngười givingđó himtheo food,cách or, asmình far asthể possiblelàm, anythinghoăc that hethực mayhiện benhiệm invụ want of.người Ađó scoutđang mustlàm neverlúc beđó ahay SNOB.cho Angười snobđó isthức oneăn, whohay, looksnhư down upon another because he is poorerthể, or who is poorbất andcứ resents anotherngười becauseđó heđang iscần richđến. AMột scouthướng acceptsđạo thesinh otherkhông mannên as hemột findsKẻ him,ta andđây. makesKẻ theta bestđây of himmột --người "Kim,"xem thethường boyngười scout,khác was calledngười bykhác thenghèo Indianshơn "Littlemình, friendhay ofngười allđó the world,"người andnghèo thatnhưng islại theranh nametỵ whichvới everyngười scoutkhác should earnngười forkhác himselfgiàu.
|-
| style="vertical-align: top;"| 5.