Khác biệt giữa các bản “Luật Hướng đạo”

|-
| style="vertical-align: top;"| 8.
|'''HƯỚNG ĐẠO SINH VUI TUƠI''' trong mọi hoàn cảnh. Khi nhận lệnh bạn ấy phải hồ hởi và sẳn sàng tuân theo mà không phải là chần chừ do dự. Hướng đạo sinh không bao giờ cào nhàu khi gặp khó khăn, hay cao có với người khác, cũng không chửi thề khi gặp phiền phức. Khi bạn trể chuyến tàu lửa, hay ai đó giẩm lên ngón chân bạn ---notkhông thatphải a scoutlúc oughthướng tođạo havesinh suchphải thingslàm asồn cornslên--- orhay underdưới anybất annoyingcứ circumstances,hoàn youcảnh shouldphiền forcetoái yourselfnào, tobạn smilenên atcố once,gượng andmình thennở whistlemột anụ tune,cười andngay youlập willtức, be allrồi right.huýt Asáo, scout goesthế about withbạn asẽ smileổn on and whistlingthôi. ItMột cheershướng himđạo andsinh cheersluôn othervới people, especially in time of danger, for he keeps itmột upnụ thencười all thevui sametuơi. TheĐiều punishmentđó forlàm swearingcho orbạn badấy languagephấn iskhởi for eachlàm offencephấn akhởi mugnhững ofngười coldkhác, waterđặc tobiệt be pouredtrong downlúc thenguy offender'shiểm. sleeve by the other scouts.
|-
|<!--this entry is unnumbered in the original publication-->