Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|chief_minister=Nguyễn Xuân Phúc|chief_minister_title=Tổng tư lệnh}}
[[Tập tin:Logo DMAV.png|nhỏ|Quân hiệu [[Cục Bản đồ, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Bản đồ]], Quân đội nhân dân Việt Nam]]
'''Quân đội Nhân dân Việt Nam''' là [[Lực lượng (tập hợp)|lực lượng]] chính của [[Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam]]. Theo [[Bộ Quốc phòng Việt Nam]], sứ mệnh của quân đội này là ''"vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân"''<ref>[http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdHP2CLJwMHQ38zT0sDDyNnZ1NjcOMDQ2cDIAKIoEKDHAARwNC-sP1o8BKnN0dPUzMfQwMLHzcTQ08HT1CgywDjY0NHI2hCvBY4eeRn5uqX5AbYZBl4qgIAMIPlg0!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng Việt Nam<!-- Bot generated title -->]</ref>. Ngày truyền thống là ngày [[22 tháng 12]] hàng năm. [[Quân kỳ]] của Quân đội nhân dân Việt Nam là [[quốc kỳ Việt Nam]] có thêm dòng chữ ''"Quyết thắng"'' màu vàng ở góc phía trên bên trái. [[Mười lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam]] nói rằng Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ ''"không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]], tinh thần [[Proletarian internationalism|quốc tế vô sản]], góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và [[chủ nghĩa xã hội]]"''.<ref>[http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/muoi-loi-the-danh-du-cua-quan-nhan-412982 Mười Lời thề danh dự của quân nhân<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
== Danh xưng ==
Ngoài ra còn có khẩu hiệu khác là ''"Trung với nước, hiếu với dân"''. Nhiều người thường bị nhầm lẫn câu nói này với câu nói bên trên. Đây thực ra là một câu nói khác, được thêu trên lá cờ mà [[Hồ Chí Minh|Chủ tịch Hồ Chí Minh]] tặng cho [[Trường Đại học Trần Quốc Tuấn|Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn]] vào năm [[1946]]. Ở đây, ''"Trung là trung với Tổ quốc, Hiếu là hiếu với nhân dân"''.<ref>Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, Nhà xuất bản CTQG. H. 2011, tr. 126</ref>.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: ''"Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, được sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân, quân đội ta hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ trao cho, đã có truyền thống vẻ vang là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, chiến đấu anh dũng, công tác và lao động tích cực, tiết kiệm, cần cù, khiêm tốn giản dị, đoàn kết nội bộ, đồng cam cộng khổ với nhân dân, luôn luôn sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng có truyền thống anh dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần cù, chất phác, việc khó khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó là truyền thống, đạo đức, tác phong tốt, phải luôn được giữ vững và phát triển"''.<ref>[http://www.bqllang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1961:d-o-d-c-trung-v-i-d-ng-hi-u-v-i-dan-c-a-quan-d-i-theo-tu-tu-ng-c-a-ch-t-ch-h-chi-minh&catid=106&Itemid=771&lang=vi Đạo đức trung với Đảng, hiếu với dân của quân đội theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh<!-- Bot generated title -->]</ref><ref>[https://tennguoidepnhat.net/2012/07/24/trung-voi-dang-hieu-voi-dan/ "Trung với Đảng, hiếu với dân…"! | Việt Nam<!-- Bot generated title -->]</ref> Nhà nước Việt Nam nói "ngoài [[mục tiêu]], lý tưởng vì nhân dân phục vụ, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam không có mục tiêu, lý tưởng nào khác."<ref>[http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Quan-doi-ta-mai-tan-trung-voi-Dang-tron-hieu-voi-dan-post164271.gd Quân đội ta mãi tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân - Xã hội - giaoduc.net.vn<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
== Quá trình phát triển ==
8

lần sửa đổi