Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đặng Bích Hà”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Võ Điện Biên (1954-), con trai
* Võ Hồng Nam (1956-), con trai
Võ Hồng Anh (1939 - 2009) con gái nuôi
Trước khi kết hôn với Võ Nguyên Giáp bà đã đính hôn với Tôn Gia Ngân, con trai của [[Tôn Quang Phiệt]].<ref>Hồi ký Phạm Duy, Tập II, Chương 26.</ref>
 
Người dùng vô danh