Khác biệt giữa các bản “Công nghiệp hóa”

n (Liên Hiệp Quốc → Liên Hợp Quốc)
Thẻ: Đã được lùi sửa
 
== Các định nghĩa ==
* Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao giá trị tuyệt đối sản lượng công nghiệp. Công nghiệp hóa gắn với phát triển văn hóa và xã hội để đạt tới [[xã hội công nghiệp]]. Những quốc gia đã hoàn thành công nghiệp hóa gọi là các [[nước công nghiệp]].
* Công nghiệp hóa gắn với phát triển văn hóa và xã hội để đạt tới [[xã hội công nghiệp]].
 
Những quốc gia đã hoàn thành công nghiệp hóa gọi là các [[nước công nghiệp]].
 
== Ảnh hưởng ==
26

lần sửa đổi