Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
:{{ping|Nguyenmy2302}} {{deleted}} nội dung. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 16:32, ngày 20 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
== Ngừng dịch cái hôm nọ tôi nhờ bạn ==
 
Xin chào, hóa ra trên WMF không nói rõ cho tôi, họ đã có bản dịch của cái đó rồi và muốn nhờ check lại bản dịch, vậy nên bạn không cần dịch nữa :( Bạn có thể giúp check được không? [[Thành viên:Bluetpp|<span style="color:#f74399;"><strong>Tiểu Phương</strong></span>]] [[User talk:Bluetpp|<span style="color:#00bbe6;"><strong><sup>話そう!</sup></strong></span>]] 09:01, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
8.653

lần sửa đổi