Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ISDN”

→‎Kiến trúc giao thức: clean up, general fixes using AWB
Không có tóm lược sửa đổi
(→‎Kiến trúc giao thức: clean up, general fixes using AWB)
* Lớp vật lý
* Lớp liên kết dữ liệu (lớp liên kết dữ liệu, 'DLL').
* Lớp mạng (lớp mạng), giao thức ISDN, <br>
 
Từ quan điểm của giao diện với người dùng, các giao thức cho tương tác mạng người dùng và các giao thức cho tương tác người dùng-người dùng được bao gồm trên lớp mạng.