Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Âm nhạc của Air”

Xóa tham số thừa
Không có tóm lược sửa đổi
(Xóa tham số thừa)
 
{{Tracklist
| music_credits = yes
| extra_column = Arrangement
| collapsed = yes
 
{{Tracklist
| music_credits = yes
| collapsed = yes
| headline = Disc 1
 
{{Tracklist
| music_credits = yes
| collapsed = yes
| headline = Disc 2
 
{{Tracklist
| music_credits = yes
| extra_column = Arrangement
| collapsed = yes
{{Tracklist
| all_lyrics = [[Maeda Jun|Jun Maeda]]
| music_credits = yes
| extra_column = Arrangement
| collapsed = yes
 
{{Tracklist
| music_credits = yes
| extra_column = Arrangement
| collapsed = yes
 
{{Tracklist
| music_credits = yes
| collapsed = yes
| headline = Track listing