Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bát-nhã tâm kinh”

→‎Việt ngữ: clean up, general fixes using AWB
(thay Tham khảo bằng Liên kết ngoài, + wikisource)
(→‎Việt ngữ: clean up, general fixes using AWB)
=== Việt ngữ ===
*Thiền và Bát Nhã - Daisetz Teitaro Suzuki - Tuệ Sỹ dịch
*[http://oshovietnam.net/bai-noi-cho-nguoi-tim-kiem/478-tam-kinh Sách Tâm Kinh]{{Liên kết hỏng|date =2021-02- ngày 22 tháng 2 năm 2021 |bot=InternetArchiveBot }} - tác giả [[Osho (Bhagwan Shree Rajneesh)|Osho]]
*[http://www.vacets.org/~anson/uni/u-vbud/vbkin006.htm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Bình Anson]{{Liên kết hỏng|date = ngày 8 tháng 2 năm 2021-02-08 |bot=InternetArchiveBot }}
*Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa—Chánh Trí Mai thọ Truyền—Nhà xuất bản An Tiêm—Bản in lần thứ 3 năm [[2000]] tại Paris.