Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Vinhtantran/Xuất”

Trang mới: “ {| class="sortable wikitable" |- !# ! Quốc gia ! Thời gian tham gia ! Chính thể trước đây |- | 1. | {{Flag|Afghanistan|name=Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan}} |19/11/1946 | |- style="background:#ccddff;" | 2. | {{flagcountry|Ai Cập}} |24/10/1945 | ''{{flagcountry|United Arab Republic}}'' |- | 3. | {{flagcountry|Albania}} |14/12/1955 | |- | 4. | {{flagcountry|Algérie}} |…”
(Trang mới: “ {| class="sortable wikitable" |- !# ! Quốc gia ! Thời gian tham gia ! Chính thể trước đây |- | 1. | {{Flag|Afghanistan|name=Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan}} |19/11/1946 | |- style="background:#ccddff;" | 2. | {{flagcountry|Ai Cập}} |24/10/1945 | ''{{flagcountry|United Arab Republic}}'' |- | 3. | {{flagcountry|Albania}} |14/12/1955 | |- | 4. | {{flagcountry|Algérie}} |…”)
 
(Không có sự khác biệt)