Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

{{Shortcut|WP:TT11}}
 
Nếu '''người tải lên''' mô tả giấy phép và chỉ định bên thứ ba là người giữ nguồn/bản quyền nhưng lại không cung cấp bằng chứng cho thấy chủ sở hữu bản quyền đã đồng ý cấp phép, tập tin này có thể bị xóa '''sau 7 ngày sau khi thông báo''' cho người tải lên. Bằng chứng xác nhận cấp phép bản quyền thường bao gồm: một đường liên kết đến trang web nguồn chứa lời xác nhận tuyên bố cấp phép hoặc chủ sở hữu bản quyền viết một thư xác nhận cấp phép rồi gửi đến địa chỉ [mailto:permissions-vi@wikimedia.org permissions-vi{{@}}wikimedia.org]. Nếu người tải lên đồng thờicũng là đại diện cho tổ chức hay chủ sở hữu của ấn phẩm web, trang web sở hữu tập tin đó, họ cũng cần phải làm theo quy trình trên.
 
Các trường hợp vi phạm bản quyền '''rõ ràng''', tức người tải lên gần như không thể xin phép đơn vị giữ bản quyền để cấp phép (ví dụ: áp phích các bộ phim lớn, hình ảnh truyền hình, bìa album, biểu trưng ''không'' [[Bản mẫu:PVCC-biểu trưng chữ|đủ đơn giản để thuộc phạm vi công cộng]], v.v.) cần được xóa nhanh theo [[Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh#TT9|tiêu chí TT9]] (vi phạm bản quyền rõ ràng), trừ phi chuyển sang diện sử dụng hợp lý. Các tập tin được gắn thẻ {{Tl|chờ OTRS}} trong '''hơn 30 ngày''' cũng có thể bị xóa nhanh theo tiêu chí này. Nếu team OTRS xác nhận rằng đã nhận được thư điện tử (bằng bản mẫu {{tl|OTRS received}}) nhưng 30 ngày rồi mà vẫn chưa thể chứng thực được về tình trạng cấp phép của tập tin và rằng tác vụ này đang không tiến triển thì tập tin đó có thể bị xóa ngay lập tức theo tiêu chí này mà không cần đợi thêm 7 ngày.
 
* {{tl|Db-tt11}}, {{Tlsp|Xh-thiếu bằng chứng}}, {{Tlsp|Npd}}
20.082

lần sửa đổi