Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình thang cân”

n
== Tính chất ==
Hình thang cân có các tính chất sau:
 
. Hai cạnh đáy song song với nhau.<ref>{{Chú thích tạp chí|last=Makar|first=A. B.|last2=McMartin|first2=K. E.|last3=Palese|first3=M.|last4=Tephly|first4=T. R.|date=1975-06|title=Formate assay in body fluids: application in methanol poisoning|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1|journal=Biochemical Medicine|volume=13|issue=2|pages=117–126|doi=10.1016/0006-2944(75)90147-7|issn=0006-2944|pmid=1}}</ref>
* Hai cạnh bên bằng nhau.<ref name=":0">Sgk Toán 8 tập 1, trang 72-73</ref>
*Hai góc kề cạnh đáy bằng nhau.<ref name=":0" />
1

lần sửa đổi