Khác biệt giữa các bản “Suối Đá”

(Hồi sửa về bản sửa đổi 65318179 của Hari caaru (talk))
Thẻ: Lùi sửa Twinkle
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Xã có diện tích 126,69&nbsp;km², dân số năm 2004 là 13968 người,<ref name=MS>{{chú thích web | url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông | archive-date =2013-03-24 | archive-url =https://web.archive.org/web/20130324095035/http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20%2831-12%292-MSDVHCVN.xls }}</ref> mật độ dân số đạt 110 người/km².
 
==Lịch sử==
Sau năm [[1975]], Suối Đá là một xã thuộc huyện Dương Minh Châu.
 
Ngày [[13 tháng 1]] năm [[1999]], thành lập thị trấn Dương Minh Châu trên cơ sở điều chỉnh 465 ha diện tích tự nhiên và 7.985 nhân khẩu của xã Suối Đá.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-1999-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-huyen-ly-huyen-Duong-Minh-Chau-tinh-Tay-Ninh-45331.aspx|tiêu đề=Nghị định của Chính phủ số 01/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 1999 về việc thành lập thị trấn, huyện lỵ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh|website=}}</ref>
 
Ngày [[12 tháng 1]] năm [[2004]], Chính phủ ban hành Nghị định 21/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu và Tân Châu quản lý<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-21-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-Trang-Bang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Duong-Minh-Chau-Tan-Chau-tinh-Tay-Ninh-53359.aspx|tiêu đề=Nghị định của Chính phủ số 21/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh|website=}}</ref>. Theo đó:
*Chuyển 7.433 ha diện tích tự nhiên và 1.104 nhân khẩu (các ấp Tà Dơ, Đồng Kèn) của xã Suối Đá về xã Tân Thành, huyện Tân Châu quản lý.
*Chuyển 7.930 ha diện tích tự nhiên và 1.775 nhân khẩu (ấp Suối Bà Chiêm) của xã Suối Đá được chuyển về xã Tân Hòa, huyện Tân Châu quản lý.
 
==Chú thích==