Khác biệt giữa các bản “Suối Đá”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Địa lý==
Xã Suối Đá nằm ở phía bắc huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp xã [[Phước Minh, Dương Minh Châu|Phước Minh]]
*Phía nam giáp thành phố [[Tây Ninh (thành phố)|Tây Ninh]] và các xã [[Phan (xã)|Phan]], [[Phước Ninh, Dương Minh Châu|Phước Ninh]]
*Phía tây và bắc giáp huyện [[Tân Châu (huyện)|Tân Châu]].
 
Xã Suối Đá có diện tích 126,80&nbsp;km², dân số năm 2019 là 15.257 người<ref name=TAYNINH2019>{{Chú thích web |url = https://www.tayninh.gov.vn/Documents/2020/dan%20so%2001042019.xlsx|title = Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Tây Ninh|access-date = ngày 7 tháng 8 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref>, mật độ dân số đạt 120 người/km².