Khác biệt giữa các bản “Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa chú thích
* [[Lữ đoàn 23 Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Thông tin 23]]<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/photos/lu-doan-thong-tin-23-huan-luyen-sat-thuc-te/787.html|tiêu đề = Lữ đoàn Thông tin 23: Huấn luyện sát thực tế|ngày truy cập = 2015-04-22|archive-date = 2015-04-14|archive-url = https://web.archive.org/web/20150414100300/http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/photos/lu-doan-thong-tin-23-huan-luyen-sat-thuc-te/787.html|url-status=live}}</ref>
* Trường Quân sự quân khu 7<ref>{{Chú thích web|url = http://vov.vn/xa-hoi/luc-luong-vu-trang-quan-khu-7-tap-luyen-dieu-binh-ky-niem-304-396409.vov|tiêu đề = Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tập luyện diễu binh kỷ niệm 30/4|ngày truy cập = 2015-04-22|archive-date = 2015-04-23|archive-url = https://web.archive.org/web/20150423155248/http://vov.vn/xa-hoi/luc-luong-vu-trang-quan-khu-7-tap-luyen-dieu-binh-ky-niem-304-396409.vov|url-status=live}}</ref>
*Trường Cao đẳng QuânNghề ysố 7 2
* Trường Cao đẳng Nghề số 7<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/thanh-lap-truong-cao-dang-nghe-so-7/340856.html|tiêu đề = Thành lập trường Cao đẳng nghề số 7|ngày truy cập = 2015-04-22|archive-date = 2015-04-19|archive-url = https://web.archive.org/web/20150419023926/http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/thanh-lap-truong-cao-dang-nghe-so-7/340856.html|url-status=live}}</ref>
*Trường Cao đẳng Quân y 2
*Đoàn Kinh tế – Quốc phòng Lâm Đồng
*Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 778