Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”

n
Không có tóm lược sửa đổi
Tập tin:Phạt Nếu Không Đeo Khẩu Trang.jpg|nhỏ|thế=Biển cảnh báo tiền phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang y tế nơi công cộng.|Biển cảnh báo tiền phạt 1 đến 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang y tế nơi công cộng.
Tập tin:Phiếu Phép Đi Chợ.jpg|nhỏ|thế=Phiếu phép đi chợ công an phát cho dân địa phương.|Phiếu phép đi chợ công an phát cho dân địa phương.
Tập tin:Nhân Viên Y Tế Xét Nghiệm.jpg|nhỏ|thế=Nhân viên y tố đang lấy mẫu xét nghiêm từ dân chúng|Nhân viên y tố đang lấy mẫu xét nghiêm từ dân chúng
</gallery>