Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”

n
Tập tin:Nhân Viên Y Tế Xét Nghiệm.jpg|nhỏ|thế=Nhân viên y tố đang lấy mẫu xét nghiêm từ dân chúng|Nhân viên y tố đang lấy mẫu xét nghiêm từ dân chúng
Tập tin:Công An Chặn Đường Vào Chợ.jpg|nhỏ|thế=Một đường nhỏ vào Chợ Châu Thành bị công an chặn lại.|Một đường nhỏ vào Chợ Châu Thành bị công an chặn lại.
Tập tin:Đơn Tiêm Vắc Xin.jpg|nhỏ|thế=Đơn phát cho dân đăng ký tiêm vắc xin Covid 19.|Đơn phát cho dân đăng ký tiêm vắc xin Covid 19.
</gallery>