Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Thường vụ Quốc hội”

#Đình chỉ việc thi hành văn bản của [[Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chính phủ]], [[Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Thủ tướng Chính phủ]], [[Tòa án nhân dân tối cao (Việt Nam)|Toà án nhân dân tối cao]], [[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện kiểm sát nhân dân tối cao]] trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
#Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của [[Hội đồng Dân tộc Việt Nam|Hội đồng dân tộc]] và các [[Ủy ban của Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban của Quốc hội]]; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội;
#Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]], [[Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Chủ tịch Quốc hội]], [[Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Phó Chủ tịch Quốc hội]], [[Ủy viên UỷỦy ban Thường vụ Quốc hội (Việt Nam)|Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội]], Chủ tịch [[Hội đồng Dândân tộc (Việt Nam)|Hội đồng dânDân tộc]], Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch [[Hội đồng bầu cử Quốc gia Việt Nam|Hội đồng bầuBầu cử quốcQuốc gia]], [[Tổng Kiểm toán Nhànhà nước (Việt Nam)|Tổng Kiểm toán nhàNhà nước]];
#Giám sát và hướng dẫn hoạt động của [[Hội đồng nhân dân]]; bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân [[Tỉnh thành Việt Nam|tỉnh]], [[Thành phố trực thuộc Trung ương (Việt Nam)|thành phố trực thuộc trungTrung ương]] trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trungTrung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân;
#Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trungTrung ương;
#Quyết định việc [[Tuyên bố chiến tranh|tuyên bố tình trạng chiến tranh]] trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;
#Quyết định [[tổng động viên]] hoặc [[động viên]] cục bộ; ban bố, bãi bỏ [[tình trạng khẩn cấp]] trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
#Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội;
#Thành lập Hội đồng bầu cử; ấn định ngày bầu cử và công bố chậm nhất là chín mươi ngày trước ngày bầu cử;
#Ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử và công bố chậm nhất là bảy mươi ngày trước ngày bầu cử;
#Quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, ngày bầu cử bổ sung và công bố chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử bổ sung; thành lập Uỷ ban bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội;
#Xem xét báo cáo của Hội đồng bầu cử, Uỷ ban bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội về tình hình chuẩn bị việc tiến hành và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội; khi cần thiết cử đoàn đi kiểm tra việc bầu cử tại các địa phương.
===Giải thích Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh===
''(trích Quyết định số 223-QĐ/TW ngày 15-5-2009 của Bộ Chính trị)''
===Ảnh hưởng===
Tính đến ngày [[19 tháng 5]] năm [[2018]], [[Đinh Thế Huynh]] đã hai năm không tham gia các hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, ông không bị [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14XIV]] cho thôi nhiệm vụ đại biểu vì theo giải thích của ông [[Nguyễn Hạnh Phúc]] ([[Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam|Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam]] khóa 14XIV, ủyỦy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14XIV, ủyỦy viên [[Đảng đoàn Quốc hội]]) thì "Ông Đinh Thế Huynh là cán bộ thuộc Bộ Chính trị quản lý, khi nào cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ có ý kiến thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét."<ref name="tuoitre20180519">{{chú thích web|author1=Lê Kiên|title=Trường hợp ĐBQH Đinh Thế Huynh: Bộ Chính trị có ý kiến mới xem xét|url=https://tuoitre.vn/truong-hop-dbqh-dinh-the-huynh-bo-chinh-tri-co-y-kien-moi-xem-xet-20180519094606692.htm|website=Báo Tuổi trẻ|publisher=2018-05-19|accessdate=2018-05-20}}</ref>
 
==Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam hiện nay==