Khác biệt giữa các bản “Ấn chương (Đông Á)”

Trang mới: “{{Chinese | title = Ấn chương | pic = Namechop.jpg | picsize = 150px | piccap = Dấu in của ấn chương tên Bạch Văn, đọc từ trên xuống dưới và từ phải sang trái: 葉昊旻印 (bính âm: ''Ye Hao Min Yin'', "Diệp hạo mân ấn") | t = 印鑑 {{noitalic|hay}} 圖章 {{noitalic|hoặc}} 印章 | s = 印鉴 {{noitalic|hay hoặc}} 图章 {{noitalic|hoạc}} 印章 | hangul = 인감 {{noitalic|hay}} 도장 {{noitalic|hoặc}}…”
(Trang mới: “{{Chinese | title = Ấn chương | pic = Namechop.jpg | picsize = 150px | piccap = Dấu in của ấn chương tên Bạch Văn, đọc từ trên xuống dưới và từ phải sang trái: 葉昊旻印 (bính âm: ''Ye Hao Min Yin'', "Diệp hạo mân ấn") | t = 印鑑 {{noitalic|hay}} 圖章 {{noitalic|hoặc}} 印章 | s = 印鉴 {{noitalic|hay hoặc}} 图章 {{noitalic|hoạc}} 印章 | hangul = 인감 {{noitalic|hay}} 도장 {{noitalic|hoặc}}…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Liên kết định hướng
(Không có sự khác biệt)