Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Đê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
#{{bqx}} Được nhắc tới 1 lần (1-2 câu) trong chính sử thì e rằng chưa đủ nổi bật. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 07:14, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} Xem qua thảo luận của bài thì khả năng cao là nhân vật này không đủ nổi bật. [[Thảo luận Thành viên: Ihsikuyr|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Q</i></span>]] 09:56, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} Căn cứ vào BQXB bài Nguyễn Phu để bỏ phiếu cho bài này. Việc được bổ nhiệm 1 chức võ quan gần gũi hoàng đế không đủ để lấy làm căn cứ cho rằng chủ thể là khai quốc công thần nhà Lý. --[[Thành viên:Diepphi|Diepphi]] ([[Thảo luận Thành viên:Diepphi|thảo luận]]) 09:08, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (UTC)
;Giữ
#{{bqg}} Đủ nổi bật, một vị khai quốc công thần của nhà Lý không thể không nổi bật, có ghi nhiều trong các tài liệu hàn lâm. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup>