Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Anuchit Sapanpong”

Không có tóm lược sửa đổi
== Phim tham gia ==
 
=== Phim truyền hình ===
=== Phim truyền hình ===
{| class="wikitable"
|[Presenter]
|
|-
|2020
|Stunt Mom ไม่ใช่มัม...ทำแทนไม่ได้
|Coach Pan
|
|ThaiPBS
|-
|2020
|Kahon Maha Ratuek
Án mạng kinh hoàng
|Kla Khanngern
|
|-
|Kullamas Limpawutivaranon
|CH8
|-
|2016
|We were born in the reign of King Rama IX The Series
|
|
|One31
|-
|2016
|''Haunted The Series''
|Nont
|Ploy Horwang
|CH9
|-
|2016
|
|CH5
|-
|2013
|Den Chay Nai Ngao
|Kruu
|
|ThaiPBS
|-
|2013
|Chart Chaopraya
|Prang Paknam (trẻ)
|
| rowspan="23" |CH3
|-
|2013
|Piram
|
| rowspan="2" |CH3
|-
|2012
|Yeong Parin
|
| rowspan="24" |CH5
|-
|2007
|Baan Rao...Jong Jareun
|Saichon
|Pitchaya Chaowalit
|-
|2007
|Raeng Haeng Saratha
|Krit
|
|-
|2007
|Maya Pissaward
|Vasin Surawut
|[[Ornjira Larmwilai]]
|-
|Kulap
|[[Araya A. Hargate]]
|-
|2005
|Lor Sor 112 Kon Thai Ruk Pan Din
|Thap
|
| rowspan="24" |CH5
|-
|2005
|Yootakarn Kow Bua
|Nat / Chan
|
|-
|2005
|Tux
|Akumsiri Suwannasuk
| rowspan="2" |CH5
|-
|2005