Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế - Luật”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Lịch sử hình thành và phát triển ==
Ngày [[9 tháng 7]] năm [[1996]], theo Quyết định số 2819/GD-ĐT của [[Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo]], trên cơ sở hợp nhất 3 Trườngtrường Đạiđại học đào tạo lĩnh vực Kinh tế lúc bấy giờ (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Kinh tế thuộc [[trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh]]), Trường Đại học Kinh tế trực thuộc [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Quốc gia TP.HCM]] được thành lập. Năm [[2001]], theo Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ [[Phan Văn Khải]] về việc tổ chức lại 2 hệ thống Đại học Quốc gia ở Hà Nội và TP.HCM, một số trường Đại học thành viên trực thuộc [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Quốc gia TP.HCM]] trước đây được tách ra hoạt động độc lập và chỉ trực [[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục và Đào tạo]].
 
Ngày [[10 tháng 10]] năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 118/2000/QĐ-TTg, chính thức tách Trường Đại học Kinh tế ra khỏi hệ thống các trường thành viên của [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Quốc gia TP.HCM]] và thành lập [[Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh|Trường Đại học Kinh tế TP.HCM]] trực thuộc [[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục và Đào tạo]]. Đến ngày 6 tháng 11 năm 2000, Giám đốc ĐHQG TP.HCM cũng ban hành Quyết định số 441/QĐ-ĐHQG-TCCB về việc thành lập Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM nhằm kế thừa và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG TP.HCM (cũ). Khoa Kinh tế chính thức tuyển sinh khóa đào tạo đầu tiên vào năm 2001 (K01) với 3 ngành/chuyên ngành bậc Đại học.
 
Ngày 24 tháng 03 năm 2010, theo Quyết định số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, [[Trường Đại học Kinh tế - Luật]] được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG TP.HCM, đồng thời mở rộng lĩnh vực hoạt động, nghiên cứu và đào tạo từ Kinh tế thành [[Kinh tế]], [[Luật học|Luật]] và [[Kinh doanh|Kinh doanh quản lý]]<ref>{{Chú thích web|url=https://www.uel.edu.vn/ArticleId/098e3942-d9c0-4d71-9e45-1436ad2a6538/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien|tựa đề=Trường Đại học Kinh tế - Luật: Lịch sử hình thành và phát triển}}</ref>. Việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|ĐHQG TP.HCM]] thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.