Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà sản xuất phim”

Không hẳn là quảng cáo, bài quan trọng như này cần phải giữ lại
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Không hẳn là quảng cáo, bài quan trọng như này cần phải giữ lại)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Proposed deletion/dated
|concern = Quảng cáo
|timestamp = 20210829123626
|help = off
}}
{{Bài quảng cáo|date=tháng 8/2021}}
{{để|nhà sản xuất của các bộ phim truyền hình hay phim bộ|Nhà sản xuất phim truyền hình}}