Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình thang cân”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6105:8E8B:B0E7:28C3:55E5:FC21 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Dinhthutra
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6105:8E8B:B0E7:28C3:55E5:FC21 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Dinhthutra)
Thẻ: Lùi tất cả
<math>\Diamond ABCD </math> là hình thang cân (đáy <math>AB,CD </math>) <math>\Longleftrightarrow \begin{cases} AB\parallel CD & \\ \angle A= \angle B, \angle C=\angle D \end{cases} </math>
 
== Tính chất : ==
Hình thang cân có các tính chất sau:
 
{{tham khảo}}
 
== Liên kết ngoài : ==
*[http://www.efunda.com/math/areas/IsosTrapazoid.cfm Some engineering formulas involving isosceles trapezoids]
{{Toán học}}