Khác biệt giữa các bản “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* Trực tiếp giải quyết hoặc phân công một Phó Thống đốc xử lý các công việc của Phó Thống đốc khác khi Phó Thống đốc đó vắng mặt.
==Lãnh đạo qua các thời kỳ==
Chú ý: mụcMục in nghiêng là người giữ chúcchức vụ Quyền thốngThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
{| class="wikitable"
|- align="center"