Khác biệt giữa các bản “Lịch sử Liên Xô”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
'''Lịch sử [[Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết]]''' phản ánh một giai đoạn thay đổi cho cả [[Nga]] và [[thế giới]]. Mặc dù các thuật ngữ "Nước Nga Xô viết" và "Liên Xô" thường đồng nghĩa trong lời nói hàng ngày, khi đề cập đến nền tảng của Liên Xô, "Nước Nga Xô viết" đề cập đúng đến vài năm giữa [[Cách mạng Tháng Mười]] năm 1917 và [[Hiệp ước về việc thành lập Liên Xô|việc tạo ra Liên Xô]] năm 1922.
 
== [[Chiến tranh thế giới thứ nhất]] ==
Vào ngày 7 tháng 11 năm 1917, [[Cách mạng Tháng Mười]] đã nổ ra. Sau những thay đổi mạnh mẽ vào tháng 1, những [[Bolshevik|người Bolshevik]] đã giành được quyền lực chính trị ở Nga. Ngay lập tức ký "Hiệp ước hòa bình Brest" với [[Đế quốc Đức|Đức]] và rút khỏi [[Thế chiến thứ nhất]].
 
Trong những năm sau đó, Hồng quân, do [[Lev Davidovich Trotsky]] chỉ huy, đã đánh bại sự can thiệp vũ trang của [[Bạch vệ]] và nhiều nước [[phương Tây]] thông qua nội chiến.
 
=== Thời kỳ [[Lenin]] ===
{{Bài chi tiết|Lịch sử Liên Xô (1917-1927)}}
30 tháng 12 năm 1922, [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga|Liên bang Nga]], [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina|Ukraina]], [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Belarus|Belarus]] và [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz|Liên bang Ngoại Kavkaz]] hợp nhất với nhau để tạo thành Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết. Liên Xô đã được chính thức thành lập.
 
=== Thời kỳ [[Stalin]] ===
{{Bài chi tiết|Lịch sử Liên Xô (1927-1953)}}
Năm 1924, người sáng lập Liên Xô, [[Lenin]] đã qua đời và sau đó là [[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô]] [[Joseph Stalin]] đã nhận được quyền lực cao nhất. Để củng cố chính quyền và đối phó với những nguy cơ từ nước ngoài, Stalin đã trấn áp các đối thủ chính trị thông qua các biện pháp cứng rắn và thực hiện một cuộc thanh lọc lớn của các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội có ý định nổi loạn. Đồng thời, chính sách tập thể hóa nông nghiệp đã được thực hiện. Trong nhiệm kỳ của mình, hàng triệu người đã bị gửi đến các trại lao động.