Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Từ Khởi Linh”

Trang mới: “{{Infobox officeholder | image = | caption = | office1 = Tư lệnh Chiến khu Tây bộ | term_start1 = Tháng 6 năm 2021 | term_end1 = nay | predecessor1 = Trương Húc Đông | successor1 = | office2 = Tư lệnh Lục quân Chiến khu Tây bộ | term_start2 = Tháng 4 năm 2020 | term_end2 = Tháng 6 n…”
(Trang mới: “{{Infobox officeholder | image = | caption = | office1 = Tư lệnh Chiến khu Tây bộ | term_start1 = Tháng 6 năm 2021 | term_end1 = nay | predecessor1 = Trương Húc Đông | successor1 = | office2 = Tư lệnh Lục quân Chiến khu Tây bộ | term_start2 = Tháng 4 năm 2020 | term_end2 = Tháng 6 n…”)
(Không có sự khác biệt)
41.686

lần sửa đổi