Khác biệt giữa các bản “Machilus obovatifolia”

không có tóm lược sửa đổi
<gallery>
File:倒卵葉楠 Machilus obovatifolia 20210608151722 08.jpg
File:倒卵葉楠 Machilus obovatifolia 20210608151722 03.jpg
File:倒卵葉楠 Machilus obovatifolia 20210608151722 05.jpg
File:倒卵葉楠 Machilus obovatifolia 20210608151722 10.jpg
File:倒卵葉楠 Machilus obovatifolia 20210608151722 17.jpg
153

lần sửa đổi