Khác biệt giữa các bản “Cắm trại”

Cắm trại bằng xe gắn máy (''Motorcycle camping'') có thể được so sánh như cắm trại bằng xe đạp hơn là cắm trại bằng xe hơi vì khả năng chứa đồ tích trử giới hạn của xe gắn máy. Những người cắm trại bằng xe gắn máy cũng như bằng xe đạp thường dùng những trang bị tương tự nhau như những người cắm trại mang trang bị sau lưng. Các trang bị cho họ thường thì nhỏ, gọn, không cồng kềnh và nhẹ nhàng.
 
[[Tập tin:[http://Lều%20trại http://www.teambuilding.vn/index.php?module=news&function=detail&cat_id=23&id=197]]]==Cắm trại chuyên môn==
==Cắm trại chuyên môn==
Những người cắm trại mưu sinh (''Survivalist campers'') học các kỹ năng cần để tồn tại sống còn bên ngoài trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hoạt động này có thể đòi hỏi các kỹ năng như tìm thức ăn trong rừng hoang, tự chăm sóc y tế trong lúc lâm nguy, tìm phương hướng, và khai phá...
 
4

lần sửa đổi