Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ordovic sớm”

Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 1 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
(Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 1 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
{{tham khảo}}
==Liên kết ngoài ==
* [http://www.gfz-potsdam.de/pb3/pb33/highlights/download/STD2002_large.pdf Ủy ban Địa tầng học Đức (chủ biên):''Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002'' (''Bảng địa tầng của Đức năm 2002''. Potsdam 2002 ISBN 3-00-010197-7 (pdf, 6,57 MB)]{{Liên kết hỏng|date=2021-08-31 |bot=InternetArchiveBot }}
* [http://palstrat.uni-graz.at/Stratigraphische_Tabelle_von_Oesterreich_2004.pdf Ủy ban Thăm dò Cổ sinh vật và Địa tầng Áo của Viện Hàn lâm Khoa học Áo (chủ biên): ''Die Stratigraphische Tabelle von Österreich (sedimentäre Schichtfolgen).'' (''Bảng địa tầng của Áo (các lớp trầm tích).'' Vienna 2004 (pdf, 376 KB)]
* [http://www.stratigraphy.org/geowhen/index.html GeoWhen Database]
293.199

lần sửa đổi