Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hồng ngọc mai”

n
lộn quài
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (lộn quài)
| ''Bunchosia parvifolia'' <small>S.Watson</small>
| ''Malpighia fallax'' <small>Salisb.</small>
| ''Malpighia glabra'' var. acuminata <small>A. Juss.</small>
| ''Malpighia glabra'' var. antillana <small>Urb. & Nied.</small>
| ''Malpighia glabra'' var. guatemalensis <small>Nied.</small>
| ''Malpighia glabra'' var. lancifolia <small>Nied.</small>
| ''Malpighia glabra'' subsp. undulata <small>(A. Juss.) F.K. Mey.</small>
| ''Malpighia glabra'' var. undulata <small>(A. Juss.) Nied.</small>
| ''Malpighia neumanniana'' <small>A. Juss.</small>
| ''Malpighia oxycocca'' var. ''biflora'' <small>(Poir.) Nied.</small>
36

lần sửa đổi