Khác biệt giữa các bản “Chữ viết chính thức”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thay thế nội dung Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
{{db-c2}}
'''Chữ viết chính thức''' được chỉ định cụ thể là chính thức trong [[hiến pháp]] hay được áp dụng khác pháp luật của [[quốc gia]], [[tiểu bang]] và vùng [[lãnh thổ]]. Tương tự như [[ngôn ngữ chính thức]], chữ viết chính thức hiếm hơn nhiều. Nó được sử dụng chủ yếu khi một ngôn ngữ chính thức được viết bằng hai hoặc nhiều tập lệnh. Vì trong những ngôn ngữ này, việc sử dụng chữ viết thường mang hàm ý văn hóa hoặc chính trị, việc công bố một chữ viết chính thức đôi khi bị chỉ trích là có mục tiêu ảnh hưởng đến văn hóa hoặc chính trị hoặc cả hai. Các tác động mong muốn cũng có thể bao gồm giáo dục nới lỏng, giao tiếp và một số khía cạnh khác của cuộc sống.