Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hợp nhất”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{SAFESUBST:<noinclude />#invoke:Unsubst||date=__DATE__ |$B=
{{#switch:{{NAMESPACE}}
|Category=<span class="error">Đối với các thể loại, vui lòng sử dụng các bản mẫu có sẵn tại [[Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (thể loại, bản mẫu và mô đun)]].</span>
|Template=<includeonly><span class="error">Đối với các thểbản loạimẫu, vui lòng sử dụng các bản mẫu có sẵn tại [[Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (thể loại, bản mẫu và mô đun)]].</span><!-- [[Category:Pages with templates in the wrong namespace]] --></includeonly>
}}{{Mbox
|name = Hợp nhất