Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Đức Thọ (định hướng)”

Trang mới: “'''Lê Đức Thọ''' có thể là: *Lê Đức Thọ (1911-1990), chính khách Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phụ trách nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt một thời kỳ dài 1956-1982; *Lê Đức Thọ (Phú Thọ) (1970-), cựu Chủ tịch Ngân hàng Vietibank, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre {{…”
(Trang mới: “'''Lê Đức Thọ''' có thể là: *Lê Đức Thọ (1911-1990), chính khách Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phụ trách nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt một thời kỳ dài 1956-1982; *Lê Đức Thọ (Phú Thọ) (1970-), cựu Chủ tịch Ngân hàng Vietibank, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre {{…”)
(Không có sự khác biệt)