Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Hồi sửa về bản sửa đổi 65976710 của Nguyenmy2302 (talk))
Thẻ: Twinkle Lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
|industry = Dịch vụ tài chính
|products =Tài chính Kinh doanh chứng khoán
|key_people = [[Lê Đức Thọ (Phú Thọ)|Lê Đức Thọ]] (Chủ tịch HĐQT) <br/> [[Trần Minh Bình]] (Quyền Tổng Giám đốc)
|revenue = 95.239 tỷ VND (2020)
|revenue = 55.775 tỷ VND (2011)<ref>{{chú thích web|title=Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có Tổng giám đốc mới|url=http://doanhnghieptrunguong.vn/don-vi-truc-thuoc/ngan-hang-bao-hiem/201112/Ngan-hang-TMCP-Cong-Thuong-Viet-Nam-co-Tong-giam-doc-moi-2120673/|publisher=Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương|accessdate=ngày 17 tháng 1 năm 2014}}</ref>
|operating_income = 817.392084 tỷ VND (20112020)
|net_income = 613.259757 tỷ VND (20112020)
|num_employees =Tất cả
|owner = [[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam]]