Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:DailyDeletionCategories”

Thêm
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Thêm)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
*[[:Category:Hình sử dụng hợp lý không sử dụng|Sử dụng hợp lý không sử dụng]]
*[[:Thể loại:Hình không tự do đang tranh cãi|Hình không tự do đang tranh cãi]]
*[[:Thể loại:Hình không tự do có thể thay thế|Hình không tự do có thể thay thế]]
*[[:Category:Cũng có sẵn ở Wikimedia Commons|Có ở Wikimedia Commons]]
**[[:Category:Có sẵn cùng tên ở Wikimedia Commons|Hình trùng tên]]