Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành tinh Hycean”

không có tóm lược sửa đổi
(xong)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Một '''hành tinh hycean''' (ghép từ chữ ''hydrogen'' (nghĩa là hiđrô) và ''ocean'' (đại dương) trong tiếng Anh <ref name="ES-20210829">{{Cite web |last=Anderson |first=Paul Scott |title=Hycean planets might be habitable ocean worlds |url=https://earthsky.org/space/hycean-planets-exoplanets-habitability/ |date=29 August 2021 |work=[[Earth & Sky]] |language=en-US} |access-date=29 August 2021 }}</ref>) là giả thuyết về một loại hành tinh có thể sống được. Miêu tả đó là một hành tinh nóng, bao bọc bởi nước với bầu khí quyển giàu khí hiđrô có thể chứa đựng sự sống tiềm năng.<ref name="APJ-20210826">{{cite journal |last1=Madhusudhan |first=Nikku |last2=Piette |first2=Anjali a. A. |last3=Constantinou |first3=Savvas |title=Habitability and Biosignatures of Hycean Worlds |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abfd9c |date=26 August 2021 |journal=[[The Astrophysical Journal]] |volume=918 |number=1 |doi=10.3847/1538-4357/abfd9c |accessdate=27 August 2021 }}</ref><ref name="TG-20210825">{{cite news |last=Davis |first=Nicola |title=‘Mini-Neptunes’ beyond solar system may soon yield signs of life - Cambridge astronomers identify new hycean class of habitable exoplanets, which could accelerate search for life |url=https://www.theguardian.com/science/2021/aug/26/mini-neptune-beyond-solar-system-may-soon-yield-sign-life-hycean-exoplanet-cambridge-astronomer |date=25 August 2021 |work=[[The Guardian]] |accessdate=27 August 2021 }}</ref> Theo các nhà nghiên cứu, các hành tinh hycean dựa theo khối lượng riêng của hành tinh, có thể bao gồm các siêu Trái Đất đầy đá cũng như các Sao Hải Vương nhỏ (điển hình như K2-18 b và TOI-1231 b) <ref name="ES-20210829">{{Cite web |last=Anderson |first=Paul Scott |title=Hycean planets might be habitable ocean worlds |url=https://earthsky.org/space/hycean-planets-exoplanets-habitability/ |date=29 August 2021 |work=[[Earth & Sky]] |language=en-US} |access-date=29 August 2021 }}</ref> <ref name="TG-20210825">{{cite news |last=Davis |first=Nicola |title=‘Mini-Neptunes’ beyond solar system may soon yield signs of life - Cambridge astronomers identify new hycean class of habitable exoplanets, which could accelerate search for life |url=https://www.theguardian.com/science/2021/aug/26/mini-neptune-beyond-solar-system-may-soon-yield-sign-life-hycean-exoplanet-cambridge-astronomer |date=25 August 2021 |work=[[The Guardian]] |accessdate=27 August 2021 }}</ref> và do đó sẽ có nhiều loại hành tinh như dự đoán.
 
Các hành tinh hycean có thể "lớn hơn nhiều so với những nghiên cứu trước đây về các hành tinh có thể sống được, với bán kính lớn tới 2,6 lần bán kính Trái Đất (trước đây là 2,3 lần bán kính Trái Đất) và khối lượng nặng 10 lần khối lượng Trái Đất (trước đây là 5 lần khối lượng Trái Đất)".<ref name="APJ-20210826">{{cite journal |last1=Madhusudhan |first=Nikku |last2=Piette |first2=Anjali a. A. |last3=Constantinou |first3=Savvas |title=Habitability and Biosignatures of Hycean Worlds |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abfd9c |date=26 August 2021 |journal=[[The Astrophysical Journal]] |volume=918 |number=1 |doi=10.3847/1538-4357/abfd9c |accessdate=27 August 2021 }}</ref> Và, vùng Goldilock của mỗi hành tinh có thể "còn rộng hơn nhiều so với vùng Goldilock của các hành tinh đất đá". Nhiệt độ cân bằng của các hành tinh có thể nóng khoảng 500 K (227 °C) đối với các sao lùn kiểu M.
 
Hơn thế nữa, các hành tinh bị khoá thủy triều có thể là những hành tinh "Hycean tối" (những điều kiện sống nằm bên trong mặt tối), hoặc các hành tinh "Hycean lạnh" (khi không được chiếu sáng nhiều). <ref name="APJ-20210826">{{cite journal |last1=Madhusudhan |first=Nikku |last2=Piette |first2=Anjali a. A. |last3=Constantinou |first3=Savvas |title=Habitability and Biosignatures of Hycean Worlds |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abfd9c |date=26 August 2021 |journal=[[The Astrophysical Journal]] |volume=918 |number=1 |doi=10.3847/1538-4357/abfd9c |accessdate=27 August 2021 }}</ref> Các hành tinh hycean có thể sớm được nghiên cứu các khí đặc trưng sinh học bằng những kính thiên văn trên mặt đất, như Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) sẽ được phóng vào năm 2021.