Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

Không hiểu sao trong nhật trình mở tài khoản lại có lưu trữ này:
''04:32, ngày 11 tháng 7 năm 2007 Nguyễn Kim Kha (Thảo luận | đóng góp | cấm) đã mở tài khoản mới'', trong khi tài khoản này đã có. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 21:39, ngày 19 tháng 7 năm 2007 (UTC)
:Đã xử lý. Trang Nguyễn Kim Kha do [[Thành viên:Kimkha]] tạo ra. [[User:DHN|Nguyễn Hữu D]]ụ[[User talk:DHN|ng]] 00:06, ngày 20 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
==Phản hồi về bản quyền bài viết / tập tin==