Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành tinh Hycean”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{short description|Hot habitable water world with a hydrogen-rich atmosphere}}
{{use dmy dates|date=August 2021}}
[[File:Oceanplanet_lucianomendez.JPG|thumb|right|<div align="left">Minh hoạ về một hành tinh hycean giả thuyết với các [[vệ tinh tự nhiên]] quay quanh </div>]]
 
Một '''hành tinh hycean''' - ghép từ chữ ''hydrogen'' (nghĩa là [[hiđrô]]) và ''ocean'' ([[đại dương]]) trong tiếng Anh <ref name="ES-20210829">{{Cite web |last=Anderson |first=Paul Scott |title=Hycean planets might be habitable ocean worlds |url=https://earthsky.org/space/hycean-planets-exoplanets-habitability/ |date=29 August 2021 |work=[[Earth & Sky]] |language=en-US} |access-date=29 August 2021 }}</ref>, là giả thuyết về một loại hành tinh [[vùng ở được quanh sao| có thể sống được]]. Miêu tả đó là một hành tinh nóng, bao bọc bởi nước với [[khí quyển]] giàu khí [[hiđrô]] có thể chứa đựng sự sống tiềm năng.<ref name="APJ-20210826">{{cite journal |last1=Madhusudhan |first=Nikku |last2=Piette |first2=Anjali a. A. |last3=Constantinou |first3=Savvas |title=Habitability and Biosignatures of Hycean Worlds |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abfd9c |date=26 August 2021 |journal=[[The Astrophysical Journal]] |volume=918 |number=1 |doi=10.3847/1538-4357/abfd9c |accessdate=27 August 2021 }}</ref><ref name="TG-20210825">{{cite news |last=Davis |first=Nicola |title=‘Mini-Neptunes’ beyond solar system may soon yield signs of life - Cambridge astronomers identify new hycean class of habitable exoplanets, which could accelerate search for life |url=https://www.theguardian.com/science/2021/aug/26/mini-neptune-beyond-solar-system-may-soon-yield-sign-life-hycean-exoplanet-cambridge-astronomer |date=25 August 2021 |work=[[The Guardian]] |accessdate=27 August 2021 }}</ref> Theo các nhà nghiên cứu, các hành tinh hycean dựa theo [[khối lượng riêng]] của hành tinh, có thể bao gồm các [[siêu Trái Đất]] đầy đá cũng như các [[tiểu sao Hải Vương| Sao Hải Vương nhỏ]] (điển hình như [[K2-18b| K2-18 b]] và [[TOI-1231b| TOI-1231 b]]) <ref name="ES-20210829">{{Cite web |last=Anderson |first=Paul Scott |title=Hycean planets might be habitable ocean worlds |url=https://earthsky.org/space/hycean-planets-exoplanets-habitability/ |date=29 August 2021 |work=[[Earth & Sky]] |language=en-US} |access-date=29 August 2021 }}</ref> <ref name="TG-20210825">{{cite news |last=Davis |first=Nicola |title=‘Mini-Neptunes’ beyond solar system may soon yield signs of life - Cambridge astronomers identify new hycean class of habitable exoplanets, which could accelerate search for life |url=https://www.theguardian.com/science/2021/aug/26/mini-neptune-beyond-solar-system-may-soon-yield-sign-life-hycean-exoplanet-cambridge-astronomer |date=25 August 2021 |work=[[The Guardian]] |accessdate=27 August 2021 }}</ref> và do đó sẽ có nhiều loại hành tinh như dự đoán.