Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành tinh Hycean”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{use dmy dates|date=August 2021}}
[[File:Oceanplanet_lucianomendez.JPG|thumb|right|<div align="left">Minh hoạ về một hành tinh hycean giả thuyết với các [[vệ tinh tự nhiên]] quay quanh </div>]]
Một '''hành tinh hycean''' - ghép từ chữ ''hydrogen'' (nghĩa là [[hiđrô]]) và ''ocean'' ([[đại dương]]) trong [[tiếng Anh]] <ref name="ES-20210829">{{Cite web |last=Anderson |first=Paul Scott |title=Hycean planets might be habitable ocean worlds |url=https://earthsky.org/space/hycean-planets-exoplanets-habitability/ |date=29 August 2021 |work=[[Earth & Sky]] |language=en-US} |access-date=29 August 2021 }}</ref>, là giả thuyết về một loại hành tinh [[vùng ở được quanh sao| có thể sống được]]. Miêu tả đó là một hành tinh nóng, bao bọc bởi nước với [[khí quyển]] giàu khí [[hiđrô]] có thể chứa đựng sự sống tiềm năng.<ref name="APJ-20210826">{{cite journal |last1=Madhusudhan |first=Nikku |last2=Piette |first2=Anjali a. A. |last3=Constantinou |first3=Savvas |title=Habitability and Biosignatures of Hycean Worlds |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abfd9c |date=26 August 2021 |journal=[[The Astrophysical Journal]] |volume=918 |number=1 |doi=10.3847/1538-4357/abfd9c |accessdate=27 August 2021 }}</ref><ref name="TG-20210825">{{cite news |last=Davis |first=Nicola |title=‘Mini-Neptunes’ beyond solar system may soon yield signs of life - Cambridge astronomers identify new hycean class of habitable exoplanets, which could accelerate search for life |url=https://www.theguardian.com/science/2021/aug/26/mini-neptune-beyond-solar-system-may-soon-yield-sign-life-hycean-exoplanet-cambridge-astronomer |date=25 August 2021 |work=[[The Guardian]] |accessdate=27 August 2021 }}</ref> Theo các nhà nghiên cứu, các hành tinh hycean dựa theo [[khối lượng riêng]] của hành tinh, có thể bao gồm các [[siêu Trái Đất]] đầy đá cũng như các [[tiểu sao Hải Vương| Sao Hải Vương nhỏ]] (điển hình như [[K2-18b| K2-18 b]] và [[TOI-1231b| TOI-1231 b]]) <ref name="ES-20210829">{{Cite web |last=Anderson |first=Paul Scott |title=Hycean planets might be habitable ocean worlds |url=https://earthsky.org/space/hycean-planets-exoplanets-habitability/ |date=29 August 2021 |work=[[Earth & Sky]] |language=en-US} |access-date=29 August 2021 }}</ref> <ref name="TG-20210825">{{cite news |last=Davis |first=Nicola |title=‘Mini-Neptunes’ beyond solar system may soon yield signs of life - Cambridge astronomers identify new hycean class of habitable exoplanets, which could accelerate search for life |url=https://www.theguardian.com/science/2021/aug/26/mini-neptune-beyond-solar-system-may-soon-yield-sign-life-hycean-exoplanet-cambridge-astronomer |date=25 August 2021 |work=[[The Guardian]] |accessdate=27 August 2021 }}</ref> và do đó sẽ có nhiều loại hành tinh như dự đoán.
 
Các hành tinh hycean có thể "lớn hơn nhiều so với những nghiên cứu trước đây về các hành tinh có thể sống được, với bán kính lớn tới 2,6 lần [[bán kính Trái Đất]] (trước đây là 2,3 lần bán kính Trái Đất) và khối lượng nặng 10 lần [[khối lượng Trái Đất]] (trước đây là 5 lần khối lượng Trái Đất)".<ref name="APJ-20210826">{{cite journal |last1=Madhusudhan |first=Nikku |last2=Piette |first2=Anjali a. A. |last3=Constantinou |first3=Savvas |title=Habitability and Biosignatures of Hycean Worlds |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abfd9c |date=26 August 2021 |journal=[[The Astrophysical Journal]] |volume=918 |number=1 |doi=10.3847/1538-4357/abfd9c |accessdate=27 August 2021 }}</ref> Và, [[vùng ở được quanh sao| vùng Goldilock]] của mỗi hành tinh có thể "còn rộng hơn nhiều so với vùng Goldilock của các hành tinh đất đá". Nhiệt độ cân bằng của các hành tinh có thể nóng khoảng 500 [[Kelvin| K]] (227 [[°C]]) đối với các [[sao lùn kiểu M]].