Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa thức”

Ko
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Ko)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trong [[toán học]], '''đa thức''' trên một vành (hoặc trường) ''K'' là một biểu thức dưới dạng tổng đại số của các đơn thức. Mỗi đơn thức là tích của một phần tử (được gọi là hệ tử hoặc hệ số) thuộc ''K'' với các lũy thừa tự nhiên của các biến.
 
Trong chương trình [[giáo dục phổ thông ko quân tầm tôi chỉ cần ý nghĩa bài]], thường xét các đa thức trên trường số thực, trong những bài toán cụ thể có thể xét các đa thức với hệ số nguyên hoặc hệ số hữu tỷ.
 
Ví dụ: