Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành tinh Hycean”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Hơn thế nữa, các hành tinh bị [[khoá thủy triều]] có thể là các hành tinh "Hycean tối" (những điều kiện sống nằm bên trong mặt tối), hoặc các hành tinh "Hycean lạnh" (khi không được chiếu sáng nhiều). <ref name="APJ-20210826">{{cite journal |last1=Madhusudhan |first=Nikku |last2=Piette |first2=Anjali a. A. |last3=Constantinou |first3=Savvas |title=Habitability and Biosignatures of Hycean Worlds |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abfd9c |date=26 August 2021 |journal=[[The Astrophysical Journal]] |volume=918 |number=1 |doi=10.3847/1538-4357/abfd9c |accessdate=27 August 2021 }}</ref> Các hành tinh hycean có thể sớm được nghiên cứu các [[chữ ký sinh học| khí đặc trưng sinh học]] bằng những kính thiên văn trên mặt đất, như [[Kính viễn vọng không gian James Webb]] (JWST) sẽ được phóng vào năm 2021.
 
== Xem thêm ==
* [[Hành tinh đại dương]]
* [[Hành tinh đất đá]]
* [[Siêu Trái Đất]]
* [[Tiểu sao Hải Vương| Sao Hải Vương nhỏ]]
* [[Vùng ở được quanh sao]]
 
== Chú thích ==