Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành tinh Hycean”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Liên kết định hướng
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Lịch sử ==
Khái niệm về một hành tinh hycean lần đầu được đưa ra vào tháng 8 năm 2021 bởi các nhà [[thiên văn học]] tại [[Viện Thiên văn học]], thuộc [[Đại học Cambridge]], dựa trên các nghiên cứu liên quan đến bầu [[khí quyển]], [[mật độ]] và các đặc trưng có liên quan (như [[khối lượng]], [[bán kính]] và [[nhiệt độ]]) của hành tinh, bao gồm sự sống tiềm năng cũng như [[vùng sống được quanh sao| vùng có khả năng sống được]] quanh các ngôi sao chủ và khả năng phát hiện các [[Chữ ký sinh học| đặc trưng sinh học]] trong các hành tinh như vậy.<ref name="APJ-20210826">{{cite journal |last1=Madhusudhan |first=Nikku |last2=Piette |first2=Anjali a. A. |last3=Constantinou |first3=Savvas |title=Habitability and Biosignatures of Hycean Worlds |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abfd9c |date=26 August 2021 |journal=[[The Astrophysical Journal]] |volume=918 |number=1 |doi=10.3847/1538-4357/abfd9c |accessdate=27 August 2021 }}</ref>
 
== Xem thêm ==