Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hợp chất bor”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
|group4 = Hợp chất [[bor]] với [[hydro]]
|list4 =
* [[BoraneBoran|BH<sub>3</sub>]]
* [[DiboraneDiboran(4)|B<sub>2</sub>H<sub>4</sub>]]
* [[DiboraneDiboran|B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>]]
* [[Ammonia borane-boran|BH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>]]
* [[TetraboraneTetraboran|B<sub>4</sub>H<sub>10</sub>]]
* [[PentaboranePentaboran(9)|B<sub>5</sub>H<sub>9</sub>]]
* [[PentaboranePentaboran(11)|B<sub>5</sub>H<sub>11</sub>]]
* [[HexaboraneHexaboran(10)|B<sub>6</sub>H<sub>10</sub>]]
* [[HexaboraneHexaboran(12)|B<sub>6</sub>H<sub>12</sub>]]
* [[DecaboraneDecaboran|B<sub>10</sub>H<sub>14</sub>]]
* [[OctadecaboraneOctadecaboran|B<sub>18</sub>H<sub>22</sub>]]
 
|group5 = Hợp chất [[bor]] [[oxide]] và [[bor]] [[sulfide]]