Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|conventional_long_name = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz
|common_name = Kavkaz Xô viết
|p1 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Armenia{{!}}CHXHCN Xô viết Armenia
|flag_p1 = Flag of SSRA.svg
|p2 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan{{!}}CHXHCN Xô viết Azerbaijan
|flag_p2 = Flag of Azerbaijan SSR (1921-1922).svg
|p3 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Gruzia{{!}}CHXHCN Xô viết Gruzia
|flag_p3 =Flag of Georgian SSR (1921-1922).svg
|s1 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Armenia{{!}}CHXHCN Xô viết Armenia
|flag_s1 = Flag of Armenian SSR (1936-1940).svg
|s2 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan{{!}}CHXHCN Xô viết Azerbaijan
|flag_s2 =Flag_of_Azerbaijan_SSR_(1937-1940).svg
|s3 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Gruzia{{!}}CHXHCN Xô viết Gruzia
|flag_s3 =Flag_of_Georgian_SSR_(1937-1951).svg
|image_flag = Flag of Transcaucasian SFSR.svg
Người dùng vô danh