Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Pycnonemosaurus”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Bảng phân loại | name =
| fossil_range =
| image = Pycnonemosaurus nevesi skeletal simple.jpg
| image =
| image_width = 250px
| image_caption =
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
Người dùng vô danh