Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

(sửa tham số bí thư using AWB)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Huyện được thành lập ngày [[18 tháng 11]] năm [[1983]] theo Quyết định số 136/-HĐBT của [[Hội đồng Bộ trưởng]] trên cơ sở tiếp nhận 10 xã: Đường Âm, Giáp Chung, Lạc Nông, Minh Ngọc, Minh Sơn, Phú Nam, Thượng Tân, Yên Cường, Yên Định, Yên Phú từ huyện [[Vị Xuyên]], khi đó thuộc tỉnh [[Hà Tuyên]].<ref name=136-HĐBT>[httphttps://m.thuvienphapluat.vn/archivevan-ban/Quyetbo-dinhmay-hanh-chinh/Quyetquyet-dinh136-HDBTdieuhdbtdieu-chinh-dia-gioi-huyen-thuoc-tinh-Haha-Tuyentuyen-vb44772t1744772.aspx/ Quyết định 136-HĐBT năm 1983 về việc thànhđiều lậpchỉnh huyện Bắcthuộc tỉnh Hà Tuyên]</ref>
 
Ngày [[13 tháng 2]] năm [[1987]], chia xã Đường Âm thành 2 xã lấy tên là xã Đường Âm và xã Đường Hồng; chia xã Yên Cường thành 2 xã lấy tên là xã Yên Cường và xã Phiêng Luông; chia xã Yên Phú thành 2 xã lấy tên là xã Yên Phú và xã Yên Phong.
43.070

lần sửa đổi