Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

 
Chào bác, trên wiki tiếng Việt có 2 bài về [[Élisa Bonaparte]] và [[Elisa Bonaparte]] cùng nói về một người, tôi nghĩ nên xoá bài [[Elisa Bonaparte]] đi, vì nó dịch rất thô và bị dán cảnh báo nhiều... Tôi không biết làm thế nào, mong bác thực hiện giúp. Cảm ơn! – [[Thành viên:Windrain|Windrain]] ([[Thảo luận Thành viên:Windrain|thảo luận]]) 02:36, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:{{ping|Windrain}} Bạn hãy thay ''toàn bộ'' nội dung (dùng trình sửa mã nguồn) bằng "<kbd><nowiki>#đổi [[Élisa Bonaparte]]</nowiki></kbd>" (không bao gồm hai dấu ngoặc kép) để tạo trang đổi hướng. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 13:59, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
== [[Wikipedia:Biểu quyết/Tên bài + Thời gian]] ==