Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hợp chất bor”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
* [[Natri cyanoborohydride|NaBH<sub>3</sub>CN]]
* [[Natri perborat|NaBO<sub>3</sub>·nH<sub>2</sub>O]]
* [[Kali borat|K<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>]]
* [[Kali aluminium borat|K<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>B<sub>2</sub>O<sub>7</sub>]]